O nas

SOFT IT jest dostawcą zintegrowanych I całościowych rozwiązań technologii IT. Mimo ciągłęgo postępu technologicznego, nasze aplikacje nie tracą aktualności. Oferujemy nie tylko planowanie i prace koncepcyjne ale także wspieramy klienta w trakcie wdrażania systemu w zakresie oprogramowania i sprzętu. W oparciu o nasze doświadczenie możemy stwierdzić, że profesjonalny konsulting we wczesnej fazie tworzenia projektu jest elementarnym czynnikiem warunkującym powodzenie przedsięwzięcia rodzaju offshore czy outsourcingu.
Specjalizujemy się w tworzeniu rozwiązań w oparciu o technologie takie jak Load-Balancing, bezpieczeństwo sieci, Super Computing, HPC (High Performance Computing), i wiele innych Koncentrujemy naszą uwagę na dziedzinie wysoko zaawansowanych technologii. Opieramy naszą współpracę na partnerach takich jak: wyższe uczelnie, instytuty badawcze i innowacyjne firmy w kraju i za granicą. Szczególnie istotne w przypadku projektów badawczych jest posiadanie wiedzy i ludzi, którzy biegle poruszają się w świecie wysoko zaawansowanych technologii oraz profesjonalne zarządzanie projektem. Pojęcie granic we Granice między państwami zacierają się we współczesnym świecie. Współczesne technologie IT są coraz doskonalsze. To sprawia, że fizyczna lokalizacja firmy nie jest istotnym czynnikiem.
Dzięki długofalowemu projektowi jaki tworzymy w technologii usług mobilnych, nasz zespół ma dostęp do najlepszych technologii i baz wiedzy (SMSC, MMSC, redundant hardware/software solutions, Mass User Applications, Fail-Over Management, Web Portal development, Cross-Platform convergence (Web, WAP).

Jeśli szukasz aplikacji, zwłaszcza dedykowanego, niestandardowego rozwiązania, SoftIT oferuje profesjonalne wsparcie w zakresie projektowania oraz realizacji przedsięwzięcia. Oferujemy także szeroki wachlarz standardowych rozwiązań i wsparcie techniczne działających systemów. Skontatuj się z naszymi specjalistami IT lub zarządem firmy w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat oferowanych przez nas rozwiązań, które moga pomóc Twojej firmie

Zespół SOFT IT